אהה, סוף סוף לנשום!! / תומר

מזמן לא הייתי כ"כ עייף. עייפות עמוקה. מה שיצא ממני. ואני מת להוציא עוד… לא מספיק לי. היום, חזרנו לדפוסים הישנים: פרקנו אחד על השניה, אחת על השני. ולאחר זמן התיישבנו משולבים, מתבוננים וקרובים. כמו בסופ"ש, ונשמנו , יש דרך חדשה. והיא נעימה. והיא טובה ושנדע, כולנו גם אתם, אנשים יקרים, אשר הייתם לנו צמר גפן, וספגתם אותנו וניספגנו אליכם, להמשיך ולנשום ביחד. אההה, לנשום!!!

תומר